Contacts

Principalele contraventii prevazute de legislatia muncii

 

Cuantum
amenda

Motiv

Minim

Maxim

20000

200000

Daca primesti la munca una sau mai multe persoane fara incheierea unui contract individual de munca. ATENTIE: amenda se plateste pentru fiecare salariat si inspectorul de munca poate dispune masura sistarii activitatii locului de munca organizat, supus controlului.
Pentru a evita aceasta amenda contractele de munca se vor incheia si semna anterior inceperii activitatii propriu-zise.

20000

200000

Daca primesti la munca una sau mai multe persoane fara transmiterea elementelor contractului individual de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii.  ATENTIE: amenda se plateste pentru fiecare salariat si inspectorul de munca poate dispune masura sistarii activitatii locului de munca organizat, supus controlului.
Pentru a evita aceasta amenda contractele de munca se vor transmite la contabilitate datele de angajare ale salariatului anterior inceperii activitatii propriu-zise.

20000

200000

Primirea la munca a unuia sau a mai multor salariati in perioada in care acesta/acestia are/au contractul individual de munca suspendat.  ATENTIE: amenda se plateste pentru fiecare salariat si inspectorul de munca poate dispune masura sistarii activitatii locului de munca organizat, supus controlului.

20000

100000

Primirea la munca a unuia sau mai multor salariati in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial. ATENTIE: amenda se plateste pentru fiecare salariat.

10000

10000

Daca nu se pastreaza la locul de munca o copie a contractului individual de munca pentru salariatii care presteaza activitatea in acel loc

8000

10000

Acordarea unui salariu net mai mare decat cel evidentiat in statele de plata a salariului si in declaratia lunara privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, transmisa autoritatilor fiscale. ATENTIE: amenda se plateste pentru fiecare salariat identificat in aceasta situatie, fara a depasi valoarea cumulata de 100.000 lei

5000

10000

Intarzierea platii salariului către angajat, cu mai mult de o lună de la data de plată a salariului. ATENTIE: amenda se plateste pentru fiecare salariat identificat in aceasta situatie. Pentru evitarea acestei amenzi recomandam plata salariilor prin banca si acolo unde nu se poate sa se obtina semnatura pe statul de plata sau fluturas cu indicarea datei cand a fost platit salariul in numerar.

5000

8000

Transmiterea cu intarziere a datelor de angajare in REVISAL (acestea trebuie transmise cu 1 zi inainte de inceperea activitatii) sau a modificarilor survenite la contractele de munca.

5000

8000

Refuzul de a pune la dispozitia inspectorului de munca documentele care au stat la baza inscrierilor efectuate in registru

3000

6000

Completarea REVISAL cu date eronate sau incomplete

2000

5000

Daca stipulezi in contractul individual de munca clauze contrare dispozitiilor legale

2000

5000

Nerespectarea obligatiei de a pastra dosarul personal la sediul angajatorilor sau, dupa caz, la sediul secundar, care are delegata competenta incadrarii personalului prin incheierea de contracte individuale de munca

1500

3000

Daca impiedici un salariat sau il obligi, prin amenintari ori prin violente sa participe la greva sau sa munceasca in timpul grevei

1500

30000

Nerespectarea dispozitiilor privind munca suplimentara. ATENTIE: amenda se plateste pentru fiecare salariat.

1500

3000

Daca nu se acorda salariatilor repaus saptamanal.

1500

3000

Incalcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte

1500

3000

Angajarea unei persoane fara certificat medical care sa ateste ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci. ATENTIE: Fara adeverinta medicala de la medicina muncii contractul de munca poate fi considerat nul de drept.

1500

3000

Daca nu evidentiezi orele de munca prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidentiera orelor de incepere si de sfarsit ale programului de lucuru, impreuna cu semnatura salariatilor si de a supune controlului inspectorilor de munca aceasta evidenta

1500

3000

Nerespectarea prevederilor legale privind inregistrarea de catre angajator a demisiei

1500

2000

Neinmanarea salariatului, anterior inceperii activitatii, a unui exemlar al contractului individual de munca. ATENTIE: Dovada inmanarii se face prin semnatura salariatului pe documentul care ramane in arhiva societatii si prezentarea datei predarii contractului.

1000

20000

Concedierea salariatilor pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala

500

1000

Daca nu se respecta zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza si nici nu acorda timp liber in urmatoarele 30 de zile pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala

300

2000

Nerespectarea dispozitiilor referitoare la plata salariului minim brut pe tara

300       

1000          

Daca nu se elibereaza la solicitarea unui salariat sau a unui fost salariat un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca in termen de 15 zile de la solitare sau la data incetarii contractului de munca.