Contacts

Contabilitatea de Gestiune


Asigurăm servicii de contabilitate de gestiune și calculația costurilor acelor clienți cărora specificul activității, volumul tranzacțiilor sau procedurile interne impun ținerea unei evidențe contabile pe centre de cost sau pe sectoare de activitate.

Pe baza serviciilor prestate în acest domeniu, Expert Manager SRL furnizează informaţii utile care sunt prelucrate și analizate în plan intern de către manageri, oferindu-le acestora posibilitatea exercitării unui control eficient asupra propriei activităţii și fundamentării în mod corespunzător a deciziilor viitoare.

Serviciile de contabilitate de gestiune oferite de Expert Manager SRL constau în:

  • Contabilitatea intrărilor de mărfuri sau materii prime;
  • Contabilitatea fișelor de magazie;
  • Contabilitatea stocurilor de mărfuri;
  • Întocmirea și înregistrarea notelor de intrare-recepție și a bonurilor de consum/notelor de predare;
  • Evidența documentelor primare justificative referitoare la vânzări;
  • Contabilitatea rapoartelor de gestiune;
  • Contabilitatea importurilor și exporturilor;
  • Contabilitatea ieșirilor de produse finite, de mărfuri sau servicii.