Contacts


Auditarea proiectelor finanțate din fonduri europene


Auditarea proiectelor finanțate din fonduri europene constituie un alt domeniu al expertizei noastre, misiunea Expert Manager SRL fiind cea de verificare a cheltuielilor realizate cu ocazia  implementării proiectelor europene pe baza procedurilor convenite conform ISRS 4400 “Misiuni pentru efectuarea procedurilor convenite privind informaţiile financiare“. Obiectivul misiunii de auditare a proiectelor finanțate din fonduri europene îl constituie efectuarea tuturor procedurilor convenite ce ţin de natura unui audit, precum şi raportarea constatărilor efective.

În baza serviciilor prestate, Expert Manager SRL asigură clientul de respectarea contractului de finanțare și a bugetului aferent proiectului, acordând totodată și o atenție deosebită aspectelor calitative ale proiectului.