Contacts

Audit financiar


Auditul financiar este o componentă cheie în cadrul oricărei organizații indiferent de dimensiunea sa datorită examinării profesioniste la care sunt supuse informațiile sale financiare. Pe baza serviciilor de audit furnizate, Expert Manager SRL oferă clienților săi atât o asigurare independentă a faptului că situațiile financiare supuse auditării oferă o imagine fidelă și corectă conform cadrului de raportare utilizat (ISA, SNA, IFRS sau RAS), cât și informații detaliate care fundamentează opinia de audit.

Auditul realizat de către Expert Manager SRL se bazează atât pe înțelegerea factorilor interni și externi care influențează activitatea clienților noștri, cât și pe identificarea riscurilor asociate afacerii.

Care sunt beneficiile dvs.?

- obțineți o opinie externă independentă și obiectivă;

- obțineți soluții viabile la diferite aspecte contabile specifice domeniului în care activați;

- înregistrările dvs. contabile sunt verificate și corectate, fiind prezentate în mod fidel în situațiile financiare.


 
 Expert Manager SRL derulează întregul proces pe baza celor 4 etape esențiale ale auditului, respectiv:

1. Planificarea - identificăm și confirmăm principalele riscuri asociate afacerii.
2. Identificarea și testarea controalelor  - evaluăm modul în care au fost concepute și implementate controalele selectate, informăm persoanele responsabile cu guvernanța asupra oricăror aspecte identificate și efectuăm revizuirea interimară.
3. Fundamentarea - efectuăm teste de detaliu asupra domeniilor care necesită o atenție sporită.
4. Finalizarea emitem opinia de audit și ne exprimăm părerea asupra principalelor domenii de interes din cadrul societății.

 

Accesați secțiunile de mai jos pentru a afla informații detaliate cu privire la:

 


Auditul statutar

Auditarea proiectelor finanțate din fonduri europene