Contacts

Salarizare și Personal


Externalizarea serviciului de salarizare și personal reprezintă cea mai bună alternativă a oricărei societăți, indiferent de dimensiunea sa, atât sub aspect financiar, cât și al resurselor umane și al timpului alocat acestei activități. În plus, activitatea de salarizarea necesită precizie, asigurarea confidențialității datelor angajaților, precum și capacitate rapidă de procesare a datelor.

Expert Manager SRL vă pune la dispoziție o echipă de specialiști cu o bogată experiență în domeniu HR, care vor urmări îndeaproape îndeplinirea prevederilor legislației muncii în vigoare și toate modificările care pot influența raporturile de muncă, garantându-vă o evidență corectă și la zi a personalului dvs.

Serviciile de resurse umane oferite de Expert Manager SRL constau în:

  • Administrare personal - întocmirea dosarelor de personal; întocmirea contractelor individuale de muncă și a actelor adiționale aferente; întocmirea documentației pentru încetarea, modificarea sau suspendarea contractelor individuale de muncă; întocmirea adeverințelor de vechime; întocmirea altor rapoarte la solicitarea clientului; consultanță în probleme de legislația muncii; asistență de specialitate în cazul controalelor efectuate de organele abilitate ale statului;
  • Servicii Revisal - efectuarea demersurilor necesare la ITM în vederea obținerii unui user și a unei parole utilizate în vederea depunerii online a Registrul general de evidență a salariaților (REGES); întocmirea, completarea și transmiterea REGES;
  • Consultanță în domeniul Resurselor Umane - întocmirea Regulamentului Intern sau consultanță privind întocmirea acestuia; consultanță privind încheierea, modificarea, suspendarea, încetarea contractelor individuale de muncă; consultanță privind clauzele contractului individual de muncă; elaborarea fișelor de post;
  • Salarizare personal - verificarea și procesarea pontajului lunar și a tuturor datelor necesare calculului salarial; verificarea certificatelor de concediu medical; calculul salarial; transmiterea documentelor rezultate din calculul salarial (statul de plată, fluturași de salarii, centralizator salarii, ordine de plată privind contribuțiile sociale și ale impozitului pe salarii); generarea și transmiterea declarației unice; evidența concediilor de odihnă; întocmirea de rapoarte de salarizare la solicitarea clientului; consultanță în problemele legate de salarizare.