Contacts

 

Contabilitate financiară


Bazându-ne pe o experiență de peste 20 de ani în domeniul contabilității financiare, obiectivul nostru este acela de a contribui la îmbunătățirea rezultatului financiar al clienților noștri prin înregistrarea în mod corespunzător a tuturor tranzacțiilor, precum și prin oferirea și implementarea soluțiilor optime cu privire la diferite aspecte financiar-contabile specifice domeniilor de activitate ale clienților.

Serviciile de contabilitate furnizate de Expert Manager SRL urmăresc ținerea unei evidențe contabile corecte și la zi, asigurarea continuității și comparabilității datelor financiare, eficiența și precizia raportărilor financiare întocmite.

Serviciile de contabilitate financiară oferite de Expert Manager SRL constau în:

 • Introducerea datelor inițiale de preluare a unei contabilități (solduri inițiale, rulaje, solduri parteneri, clienți, datorii);
 • Prelucrarea datelor, verificarea exhaustivității informațiilor necesare înregistrării acestora în contabilitate;
 • Evidența analitică și sintetică a clienților, furnizorilor;
 • Evidența mijloacelor fixe, calculul amortizării;
 • Înregistrarea tranzacțiilor în ordinea cronologică și logică a realizării acestora;
 • Întocmirea Registrului jurnal, Registrului inventar, Jurnalului de cumpărări, Jurnalului de vânzări, precum și a Cărții mari;
 • Verificarea Jurnalului de vânzări, Jurnalului de cumpărări și Registrului inventar întocmite/conduse de către client la sediul acestuia;
 • Întocmirea balanței de verificare lunare, efectuarea tuturor verificărilor și închiderea lunii;
 • Întocmirea și certificarea bilanțurilor semestriale și anuale;
 • Evidența contabilă a salariilor, cuprinzând statele de salarii, fișele fiscale, întocmirea declarațiilor aferente;
 • Asistență în întocmirea Dosarului de Inventariere obligatoriu anual;
 • Informarea periodică asupra schimbărilor legislației contabile pentru a conduce corect evidența operativ-contabilă la sediul clientului și pentru alegerea unei politici corecte la nivelul decizional al clientului;
 • Reprezentarea clientului cu ocazia verificării evidenței contabile realizate de către organele abilitate prin lege de a efectua controale financiar-fiscale.