Contacts


Audit statutar


Expert Manager SRL vine în întâmpinarea clienților care au obligația legală de a efectua auditul statutar al situaţiilor financiare anuale sau al situaţiilor financiare anuale consolidate, aşa cum sunt prevăzute de legislaţia comunitară, transpusă în reglementările naţionale.

Auditul statutar este o cerință legală, obligatorie pentru entitățile care se încadrează în condițiile de mai jos:

I. Entitățile mari și mijlocii care depășesc, la data bilanțului, limitele a cel puțin în două dintre următoarele trei criterii:

1. totalul activelor: 17.500.000 RON;

2. cifra de afaceri netă: 35.000.000 RON;

3. numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

 

II. Entitățile mici care depășesc, în două exerciții financiare consecutive, limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:

1. totalul activelor: 16.000.000 RON;

2. cifra de afaceri netă: 32.000.000 RON;

3. numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

 

III. Toate entitățile de interes public.

 

Auditul statutar poate reprezenta un instrument util și pentru managerii acelor societăți care, deși nu au obligativitatea auditării situațiilor financiare anuale sau al situațiilor financiare anuale consolidate, doresc să obțină o asigurare independentă și obiectivă cu privire la realitatea și corectitudinea situațiilor financiare în scopul fundamentării viitoarelor decizii strategice care vizează dezvoltarea afacerii.

Specialiștii noștri în domeniul auditului financiar vă stau la dispoziție, asigurându-vă tot suportul necesar în concordanță cu legislația actualizată în domeniu.