Contacts

Conformare fiscală (declarații fiscale)


Serviciile de conformare fiscală oferite de Expert Manager SRL constau în:

  • Pregătirea datelor financiare existente în contabilitate în vederea întocmirii declarațiilor fiscale cu caracter obligatoriu, în raport cu specificul activității;
  • Calculul impozitelor și întocmirea declarațiilor fiscale lunare, trimestriale, semestriale sau anuale, după caz;
  • Transmiterea declarațiilor fiscale la termenele stabilite de organele abilitate în domeniu (ANAF, SPIT, etc);
  • Optimizarea impozitelor de plată și oferirea de soluții pentru minimizarea acestora în conformitate cu legislația în vigoare;
  • Colaborarea cu autoritățile fiscale în scopul gestionării în mod corespunzător a fișei de plătitor.