Contacts


Documentele contabile obligatorii pentru PFA-uri și II

 

PFA-urile și Întreprinderile individuale (II) care au evidența contabilă în partidă simplă au obligația de a ține următoarele documentele contabile obligatorii:

1. Registrul-jurnal de încasări și plăți - este documentul contabil care serveşte la înregistrarea încasărilor şi plăţilor aferente activităţii persoanelor care conduc evidenţa contabilă pe baza regulilor contabilităţii în partidă simplă. Din punct de vedere al informațiilor pe care le conține, Registrul-jurnal de încasări şi plăţi trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:

- data efectuării operaţiunii de încasare/plată;

- denumirea şi numărul documentului justificativ care stă la baza înregistrării operaţiunii;

- explicaţii privind natura operaţiunii;

- suma încasată în numerar sau prin bancă, ce rezultă din fiecare document justificativ;

- suma plătită în numerar sau prin bancă, ce rezultă din fiecare document justificativ.


2. Registrul-inventar - se completează pe baza inventarierii faptice a fiecărui element de activ și de pasiv. Acesta este un document contabil obligatoriu care se întocmește cel puțin o dată pe an în timpul funcționării PFA-ului și cu ocazia încetării activității.