Contacts

Modificari aplicabile persoanelor juridice care au cel putin 50 de angajati

Incepand cu 1 septembrie 2017 intra in vigoare noile prevederi stabilite prin OUG.60/2017 (M.O.648/20147) pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Astfel persoanele juridice care au cel putin 50 de angajati si care nu angajează persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi  plătesc lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, ceea ce inseamna o dublare a taxei platite pana acum.

Noile prevederi nu mai fac referire la posibilitatea ca persoana juridica să achiziţioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unităţile protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat.

Pentru exemplificare, in cazul unei societati cu 50 de salariati taxa ce va fi platita lunar se calculeaza astfel:

50 salariati x 4% x 1.450 lei = 2.900 lei/luna